Ministerstwo Sprawiedliwości – wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym tej nazwy.
W opinii Departamentu, powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść. Jednakże ocena zakresu przedmiotowego takiej działalności w granicach przepisów prawa należy do sądu.
Departament podjął czynności zmierzające do poinformowania przedsiębiorców o działalności powiadomienia jakie podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej MS oraz powiadomienie prokuratury o działalności podjętej przez ten podmiot.
Jednocześnie wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego złożył w roku 2011 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z kierowanymi przez Kalfas Sp. z o.o. do przedsiębiorców wnioskami o wniesienie opłaty wraz z dołączonym drukiem przelewu z tytułu publikacji ogłoszeń na stronach tzw. „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” oraz „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji Warszawa I (młodszy aspirant Zbigniew Jabłoński tel. 022 60-3 79 60), a nadzoruje Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście za nr Ds. 109/11/MGr.