Obligacje serii D są zdematerializowane, z ewidencją prowadzoną przez KDPW, a po uzyskaniu zgody KNF stanowić będą zobowiązania podporządkowane Banku.  Przy emisji z ramienia FKA doradzali: Leszek Rydzewski, Mariusz Aleksandrowicz oraz Tomasz Salak.
Jak przypomina kancelaria, jest to kolejny projekt w zakresie emisji obligacji zrealizowany przez FKA dla Banku Ochrony Środowiska. Poprzednio ten sam zespół pracował dla BOŚ w 2010 przy programie emisji obligacji o wartości programu 1 mld złotych (dwie emisje w wysokości 700 mln złotych, obecnie na Catalyst) i poprzedniej (2009) niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych w wysokości 120 mln złotych.