FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Polkomtelowi przy 5-letnim programie wielokrotnych, niepublicznych emisji krótko i średnioterminowych obligacji złotówkowych o maksymalnym limicie zadłużenia z programu 1 mld złotych, uzgodnionej z ING Bankiem Śląskim (jako Organizatorem Programu i Agentem ds. Płatności) oraz BRE Bankiem, Bankiem Pekao oraz PKO Bankiem Polskim (jako pozostałymi Dealerami Programu i Depozytariuszami). Pomoc Kancelarii FKA objęła opracowanie dokumentacji umownej programu (z uwzględnieniem niektórych aspektów podatkowych), jej wynegocjowanie z bankami oraz asystowanie w procesie decyzyjnym.
- Z przyjemnością doradzaliśmy Polkomtelowi przy kolejnym 5-letnim programie emisji obligacji - zwłaszcza, że był to już trzeci program, przy negocjowaniu którego wspieraliśmy operatora. Szczególnie interesująca dla zespołu była potrzeba uwzględnienia w dokumentacji nowych wymagań banków wynikających z MIFID - program Polkomtelu będzie jednym z pierwszych uruchamianych przez banki w obliczu wdrożenia MIFID w Polsce" powiedział Leszek Rydzewski, wspólnik w departamencie instytucji finansowych i restrukturyzacji, który kierował zespołem FKA doradzającym Polkomtelowi. Wspierali go Mariusz Aleksandrowicz (wspólnik w departamencie podatkowym), Marta Ignasiak (doradca podatkowy w departamencie podatkowym) oraz Tomasz Salak (prawnik w departamencie instytucji finansowych i restrukturyzacji).