Sąd pracy wydał 27 lipca 2010 r. wyrok w tej sprawie toczącej się z powództwa niepełnosprawnej asesor prokuratury przeciwko prokuraturze o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie. Sąd oddalił powództwo. Od tego wyroku została złożona apelacja. Pierwsza rozprawa przed sądem okręgowym odbędzie się w dniu 23 lutego 2011 r. 

Więcej: Czy funkcjonariuszem prokuratury może być osoba na wózku inwalidzkim?