Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że Mirosław Barszcz, ani jego kancelaria nie prowadzą i nigdy nie prowadzili żadnych prac związanych z przygotowywaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacją ustawy o prokuraturze. Prace nad reformą prokuratury od początku były powadzone przez urzędników tego resortu pod merytorycznym nadzorem Podsekretarza Stanu  Michała Królikowskiego. Natomiast współpraca Pana Mirosława Barszcza z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczyła i dotyczy przede wszystkim tzw. projektów deregulacyjnych.

 Źródło: MS