Obowiązek taki nakłada na notariuszy nowelizacja z 15 stycznia 2015 r. o ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218), która została opublikowana 17 lutego 2015 r. Wprowadziła ona do polskiej procedury cywilnej elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe poprzez dodanie dodatkowych przepisów do istniejącego obecnie rozdziału k.p.c. regulującego „tradycyjne” postępowanie wieczystoksięgowe.

Aby umożliwić składanie wniosków do elektronicznej księgi wieczystej (eKW) Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z samorządem notarialnym i wydawnictwem Wolters Kluwer stworzyło specjalny system eKW, przy pomocy którego notariusze będą mieli obowiązek składania wniosków do KW za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przedsięwzięciu uczestniczą też firmy zajmujące się obsługą kancelarii notarialnych: SoftCream Software i Rejent.

System eKW przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma umożliwiać składanie elektronicznych wniosków o wpis w księdze wieczystej podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym. System będzie dostępny z poziomu strony internetowej (tzw. aplikacja branżowa) oraz z komercyjnych systemów informatycznych dla notariuszy takich jak Kancelaria Notarialna dostarczana przez Wolters Kluwer SA.
Wszystkim klientom oprogramowania Kancelaria Notarialna, którzy wykupili usługę aktualizacji, zostanie udostępniona bezpłatnie nowa wersja systemu, umożliwiająca obsługę elektronicznych wniosków wieczystoksięgowych. Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie procesu składania e-wniosków i zapewnienie większego komfortu pracy.
Jak informują twórcy tego systemu, nowa wersja oprogramowania Kancelaria Notarialna znacznie ułatwi edycję wniosków wieczystoksięgowych, jest  bardziej czytelna od aplikacji branżowej i pozwala w szybki sposób dodać dane wnioskodawców i uczestników postępowania na podstawie wcześniej wprowadzonych danych stron w akcie notarialnym. - Sama edycja wniosku w programie KN jest niezależna od działania systemu Ministerstwa, który jeśli będzie przeciążony znacznie utrudni wprowadzanie danych, których jest i tak bardzo dużo do wprowadzenia. Wysyłanie wniosku z KN sprowadza się kliknięcia w jeden przycisk, następnie wystarczy przejść do aplikacji branżowej EKW by jedynie zweryfikować i zatwierdzić wniosek – czytamy w instrukcji oprogramowania. Więcej>>

- Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w założeniu ma zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, a także sprawniejsze załatwianie spraw. Wprowadza obowiązek składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej, co ma umożliwić automatyczne przetwarzanie danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym, po zweryfikowaniu tych danych przez sędziego lub referendarza sądowego – pisze w komentarzu opublikowanym w serwisie Lex Notariusz radca prawny Marcin Kozłowski. Jak dodaje ekspert, składane w ten sposób wnioski o wpis do księgi wieczystej mają pozwolić na automatyczne zamieszczanie wzmianek wyłączających rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, co ma m.in. przyczynić się do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.
- Wprowadzone ustawą z 15 stycznia 2015 r. elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe stanowi kolejny (ale nie ostateczny) etap zapewniający „łatwiejszy i szybszy dostęp do sądu, a także sprawne załatwienie sprawy (...) co niewątpliwie znacznie przyczyni się do dalszego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, np. przez utrudnienie wielokrotnej sprzedaży tej samej nieruchomości – dodaje prof. Aleksander Oleszko z UMCS w Lublinie, autor innego komentarza opublikowanego w serwisie Lex Notariusz.
Więcej: http://www.produkty.lex.pl/notariusz/