Dotychczas listy obrońców ustalane były przez prezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych na podstawie wykazów, które corocznie zobowiązane są przekazywać okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych. Listy te składają się z części A - adwokatów i radców prawnych deklarujących gotowość udzielania pomocy prawnej z urzędu - i części B, obejmującej pozostałych adwokatów i radców prawnych, uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym. Obrońcy z urzędu co do zasady wyznaczani są z listy A, jeśli jednak prezes sądu biorąc pod uwagę liczbę spraw uzna, że lista A zawiera niewystarczającą liczbę potencjalnych obrońców z urzędu, jest uprawniony do ustalenia listy obrońców uwzględniającej obie części listy - A i B.

To rozwiązanie uznano jednak za mało elastyczne. Dlatego zgodnie ze zmienionymi przepisami, gdy prezes sądu uzna, że lista A nie zawiera wystarczającej liczby adwokatów i radców prawnych, w pierwszej kolejności powinien wystąpić do okręgowej rady adwokackiej i rady okręgowej izby radców prawnych o podanie w określonym terminie (nie krótszym niż 7 dni) wskazanej liczby dodatkowych adwokatów i radców prawnych deklarujących gotowość do świadczenia pomocy prawnej z urzędu. I dopiero gdy wskazane podmioty nie wywiążą się z tego obowiązku, prezes sądu będzie mógł ustalić listę obrońców z urzędu korzystając zarówno z wykazu adwokatów i radców prawnych zdeklarowanych, jak i pozostałych.

Dowiedz się więcej z książki
Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r.
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złZmianie ulega również zakres danych kontaktowych obowiązkowo podawanych w przekazywanych prezesowi sądu wykazach. Od 12 listopada nie będą one musiały zawierać odpowiednio adresów miejsc zamieszkania radców prawnych ani adresów siedzib zawodowych adwokatów. Uznano, że pozostałe dane kontaktowe, przekazywane oskarżonemu przez prezesa sądu po wyznaczeniu obrońcy (jego adres do doręczeń, numer telefonu, telefaksu oraz adres poczty mailowej) wystarczą, aby zapewnić oskarżonemu możliwość kontaktowania się z obrońcą w wybrany sposób.