Do problemu statusu sędziego w kontekście zagrożeń jego niezawisłości odniesie się prof. Bogusław Banaszak, z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także prof. Jacek Sobczak, sędzia Sądu Najwyższego.
Stan dotychczasowych ustaleń z posiedzeń "Okrągłego stołu" omówią członkowie Stowarzyszenia Sędzió Polskich "Iustitia".
Debata odbędzie się w dniu 20 listopada 2012 r. w godzinach od 10.00 do 17.00 w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" S.A., ul. Nowy Świat 6/12 w  Warszawie, sala B (wejście B, I piętro)