Justyna Szpara specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych, prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie podatkowym. W kancelarii kieruje pracami Grupy Obrotu Nieruchomościami, oraz, wspólnie z Maciejem Łaszczukiem, Grupy Rozwiązywania Sporów.
Jest też arbitrem na liście Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego i wiceprzewodniczącą Komisji Prawa Nieruchomości International Association of Young Lawyers. Jest również członkiem International Bar Association.
Autorka licznych publikacji z zakresu arbitrażu. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa nieruchomości. Jest rekomendowana przez Tax Directors Handbook 2009 w dziedzinie prawa podatkowego.
Justyna Szpara ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2001. W latach 2000-2001 studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie (Niemcy). W roku 2005, po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, została wpisana na listę adwokatów.

Łaszczuk i Wspólnicy to niezależna polska kancelaria prawnicza, która świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców od 1989 r.. Kancelaria specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, obrocie nieruchomościami, własności intelektualnej, nowych technologiach, prawie podatkowym, prawie spółek i konkurencji, prawie europejskim.