Opublikowany 25 lutego jednolity tekst ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064),

2) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224),

3) ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311),

4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 29 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

 

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł