Starosta łańcucki Adam Krzysztoń pytany przez dziennikarza Programu I radia o to, w jakim kierunku powinny iść zmiany "janosikowego" odpowiada;
- Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie udziału samorządów w przychodach z podatku VAT. Wyliczenie podatku solidarnościowego w oparciu o odprowadzany VAT. Od początku Związek Powiatów Polskich wnioskowały o  analizę dochodów samorządu terytorialnego, jeśli idzie o powiaty, które są w od początku w złej sytuacji, gdyż nie było ich prawidłowego finansowania. I ta sytuacja trwa nadal przy zmieniających się zadaniach.
Bogatsze samorządy nie powinny dopłacać do biednych. Wszystkim pieniędzy brakuje, każdy ma wiele celów inwestycyjnych, natomiast rolą państwa jest, aby biedniejsze samorządy wspierać, aby mogły służyć swoim obywatelom.  
- Wiele inwestycji na naszym terenie opartych jest o dobrą współpracę z gminami i dofinansowanie - przyznaje starosta Krzysztoń. - Korzystamy ze środków pomocowych polskich i zagranicznych, ale mamy tez udział środków własnych pochodzących z gmin.
Jeśli zmniejszy się subwencje wyrównawcze, to pieniądze, które były do tej pory w "janosikowym" trzeba w inny sposób rekompensować samorządom, gdyż inaczej samorządy nie mogłyby wykonać dodatkowych zadań przewidzianych w przyszłym roku, np. finansowanie szkół ponadgimnazjalnych. Trudno będzie utrzymać szkoły, czy dokończyć inwestycję, gdyż obecnie samorządy spłacają kredyty.