Nagroda w dziedzinie prawa przypadła w udziale dr. Marcinowi Matczakowi za pracę dotyczącą błędu formalizmu w stosowaniu prawa. W książce wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Scholar autor rozpatruje dylemat ducha i litery prawa i staje po stronie przeciwników biorącego ostatnio górę podejścia zwanego formalizmem prawniczym, które - jak pokazuje na wielu przykładach - nie jest rozwiązaniem właściwym i prowadzi do wielu niesłusznych rozstrzygnięć oraz pozostaje w sprzeczności z ideą rządów prawa.

Summa Iniuria

Waldemar Pławski

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce,