Na kadencję 2016-2020 wybrano także: Rzecznika dyscyplinarnego – adw. Edmunda Prycę, prezesa Sądu Dyscyplinarnego – adw. Bogdana Lesiaka oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – adw. Krzysztofa Stępniewicza.