Kontrakandydatem Świeczkowskiego był Paweł Gintowt, przewodniczący Izby Komorniczej w Warszawie. Dotychczasowy prezes, Andrzej Kulagowski nie kandydował.
Poza wyborem władz, tematem zajzdu była dyskusja o dotyczących komorników zmianach w prawie. Jego uczestnicy skrytykowali m.in. wprowadzoną niedawno mozliwość miarkowania przez sądy wysokości opłat komorniczych i wyrazili nadzieję, że rząd podejmie nową inicjatywę legislacyjną w tej sprawie.