Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje na pięcioletnią kadencję Prezydent RP, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożony za zgodą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA.
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z art. 37 wskazanej ustawy, jest zastępcą Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przez niego określonym.
Wiceprezes Jan Rudowski będzie kierować pracami Izby Finansowej NSA.
 

Zamów: https://www.profinfo.pl/