W związku z ostatnimi wypowiedziami prasowymi ministra sprawiedliwości, który publicznie kwestionuje prawomocne i zgodne z prawem orzeczenia sądowe, Zarząd SSP "Iustitia" zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie zdecydowanych kroków, gdyż wypowiedzi te stanowią zamach na konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziowskiej. Za próbę ingerencji w niezawisłość sędziowską "Iustitia" uznaje również podejmowanie w ramach lustracji czynności wykraczających poza zakres uprawnień nadzorczych ministra.
Stanowisko Rady z 8 lutego 2006 r. w sprawie zagrożeń niezawisłości sędziów 'Iustitia" nadal uważa za aktualne, jednak sytuacja, w której minister sprawiedliwości wyraża swój brak
satysfakcji z powodu niestwierdzenia uchybień w  postępowaniach sądowych, wymaga reakcji
konstytucyjnego organu odpowiedzialnego za stanie na straży niezawisłości sędziowskiej.

Źródło: uchwała Zarządu SSP "Iustitia" z 6 września 2012 r.