Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w specjalnej uchwale stwierdza, że likwidacja sądów skutkowała utratą mandatów przedstawicielskich przez ich sędziów.
Czytaj: Ustawa likwidująca reformę Gowina ostatecznie uchwalona>>>

Gdy dokonano nowych wyborów, w połączonych sądach wybrani zostali wspólni przedstawiciele. Gdy jednak sądy zaczęto przywracać, ci z nich, którzy są sędziami sądów przywróconych, znowu utracili mandaty - nie mogą reprezentować sądów przejmujących, bo nie są ich sędziami. W ten sposób zachwiana została zasada proporcjonalnego reprezentowania wszystkich sądów w zgromadzeniach.
Ponieważ "Iustitia" ustaliła, że praktyka w tym zakresie stosowana w okręgach nie jest jednolita, Zarząd Stowarzyszenia postanowił zwrócić się w tej sprawie do Krajowej Rady Sądownictwa w formie uchwały apelującej o zajęcie stanowiska. Uchwała>>>

LEX Gamma - program dla nowych Klientów>>>