Jak napisano w uchwale Zarządu "Iustitii", w ciągu prawie trzech lat funkcjonowania sędziowie zaangażowani w prace zespołu przygotowali projekt zmian w przepisach prawnych, które mogły usprawnić wymiar sprawiedliwości. Proponowanym rozwiązaniom poświęcone zostały trzy zorganizowane przez nas konferencje, jak też zostały one zawarte w dwóch publikacjach wydanych w ramach serii „Biblioteki Iustitia". Obszerny projekt szczegółowych rozwiązań w procedurze karnej przekazano Ministerstwu Sprawiedliwości oraz parlamentarzystom z nadzieją, że zostaną one wykorzystane w procesie legislacyjnym, a sędziowie będą zaproszeni do dyskusji nad rozważanymi zmianami.
- Podejmowane przez nas działania wprawdzie spotykały się ze słowami uznania, jednak nie doprowadziły do wykorzystania potencjału sędziów „z pierwszej linii" w prowadzonych pracach nad zmianami w obowiązujących przepisach prawnych, na czym najbardziej nam zależało. Pomimo naszych próśb, zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Komisja Kodyfikacyjna prawa karnego nie uznali za celowe spotkać się z nami lub włączyć naszych przedstawicieli do udziału w pracach zmierzających do usprawnienia wymiaru  sprawiedliwości.  Co ciekawe, krytyka ze strony Komisji przedstawionych przez nas propozycji nie przeszkodziła uwzględnieniu znacznej ich części w projekcie ustawy zmieniającej Kodeks postępowania karnego - czytamy w komunikacie o likwidacji zespołu.