Jak poinformował Zarzad Stowarzyszenia, w dniach 9-11 maja 2014 r. w Kielcach odbyło się XIX Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP "Iustitia".
W toku zebrania udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu i przyjęto kilka istotnych uchwał, których treść - jak informuje opublikowany w poniedziałek komunikat - podana zostanie w odrębnym komunikacie.
Z komunikatu wynika, że nie zostały natomiast przyjęte zmiany w statucie Stowarzyszenia.