Wraz z zakończeniem procesu organizacji spółki Ministerstwo Skarbu Państwa rozpocznie rozmowy z przedsiębiorcami, na których zaprezentuje produkty Programu. Przedsięwzięcie zyskało także profesjonalną oprawę graficzną.
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, ze kończy prace organizacyjne związane z powstaniem spółki celowej Programu „Inwestycje Polskie”. Utworzona pod koniec ub. roku spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe SA jest – obok Banku Gospodarstwa Krajowego – drugim filarem Programu. Od dziś posługuje się statutową nazwą, a na początku zbliżającego się tygodnia wystartuje konkurs na jej prezesa. „Zgodnie z wprowadzoną przez nas zasadą obiektywnych konkursów, eksperta z wieloletnim doświadczeniem bankowo-inwestycyjnym poszuka profesjonalna agencja executive search” – mówi Mikołaj Budzanowski, minister skarbu.
Od poniedziałku MSP rozpoczyna także spotkania z przedsiębiorcami, na których będzie prezentować produkty Programu. „Bank Gospodarstwa Krajowego jest już przygotowany z ofertą. Natomiast spółka powinna zacząć przyjmować wnioski w drugim kwartale tego roku. Do tego czasu chcemy zachęcić potencjalnych inwestorów do skorzystania z oferowanych produktów i wyjaśnić mechanizm ich działania” – opisuje minister Budzanowski – „Niezależnie od tego, po roboczych konsultacjach ze spółkami i samorządami wytypowaliśmy już kilkadziesiąt projektów, które mogłyby skorzystać z Inwestycji Polskich. O tym, czy zakwalifikują się ostatecznie do Programu, będą decydować suwerennie BGK i PIR”.
Program będzie posługiwał się logotypem zaprojektowanym przez dr. hab. Piotra Garlickiego z warszawskiej ASP. Logotyp w jasny, przejrzysty sposób komunikuje główne idee przedsięwzięcia. Projekt znaku graficznego opiera się na dwóch elementach. Pierwszym z nich jest przetworzony geometrycznie kontur Polski. Drugi element to stylizowany widnokrąg, umieszczony pod sylwetą Polski. Całość symbolizuje projekt, który będzie jednym z kluczowych instrumentów dynamicznego rozwoju naszego kraju. Elementy graficzne, jak również barwy – dominująca czerwień z przejściem tonalnym nawiązują w jasny sposób do polskich symboli narodowych.
Jak podkreśla resort skarbu, celem ogłoszonego w ub. roku przez premiera Donalda Tuska Programu „Inwestycje Polskie” jest zapewnienie zachowania obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o długim horyzoncie czasu, przy wykorzystaniu atrakcyjnego finansowania, a także uzupełnienie obecnej oferty instytucji finansowych na polskim rynku. Program służy wspieraniu rentownych projektów – infrastruktura energetyczna (dystrybucja i wytwarzanie) i gazowa (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny), zagospodarowanie złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków), infrastruktura transportowa; infrastruktura samorządowa (utylizacja odpadów, komunikacja) oraz przemysłowa i telekomunikacyjna.