Konferencja jest tym razem organizowana przez organ ochrony danych Maroka w dniach 17-20 października 2016 r. w Marrakeszu.

Międzynarodowe Konferencje to najważniejsze spotkania poświęcone zagadnieniom ochrony danych osobowych i prywatności. W konferencjach odbywających się cyklicznie od 38 lat biorą udział rzecznicy ochrony danych osobowych z Europy, na czele z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, jak i rzecznicy z całego świata, przedstawiciele instytucji UE, rządów państw, eksperci zajmujący się tą problematyką, przedstawiciele świata akademickiego, organizacje pozarządowe i międzynarodowe działające na rzecz praw człowieka, jak i przedstawiciele biznesu.
W dniach 17-18 października 2016 r. odbywała się sesja zamknięta, czyli coroczne spotkanie zrzeszające wyłącznie rzeczników ochrony danych i prywatności z całego świata. Główne zagadnienia poruszane podczas tegorocznej sesji zamkniętej dotyczą sztucznej inteligencji, robotyki i szyfrowania.

Natomiast w dniach 19-20 października 2016 r. odbywa się sesja otwarta 38. Międzynarodowej Konferencji. Wśród tematów będących przedmiotem dyskusji znajdą się: ochrona danych i prywatności jako siła napędowa zrównoważonego rozwoju; rozważania na temat tego, jak pogodzić kwestie bezpieczeństwa i prywatności; trendy w technologii i nauce oraz ich wpływ na prywatność, jak również edukacja cyfrowa.
W ramach Międzynarodowej Konferencji odbędzie się także kolejny warsztat zorganizowany w ramach projektu PHAEDRA II. Spotkanie, którego gospodarzem ponownie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, poświęcone będzie zagadnieniu współpracy europejskich organów ochrony danych z perspektywy „zaufania”. W trakcie trzech sesji warsztatów omówione zostaną m.in. zasady i podstawy prawne współpracy oraz narzędzia IT służące wzmocnieniu współpracy.