Takie zmiany proponuje rząd w przyjętym we wtorek projekcie nowelizacji ustawy Kodeks pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (teraz jest to 14 dni). Oznacza to, że rejestracja firmy w skarbówce ma być krótsza, a przedsiębiorca będzie mógł wcześniej rozpocząć działalność gospodarczą.
Rada Ministrów przyjęła założenia do tego projektu w związku z zapowiedzią premiera Donalda Tuska ujętą w expose.
W komunikacie ogłoszonym po posiedzeniu rządu przypomniano, że według Banku Światowego oznacza to eliminację dwóch z sześciu procedur rejestracyjnych (nie będzie konieczna rejestracja w inspekcjach: pracy i sanitarnej). W rezultacie osiągniemy skrócenie czasu rejestracji o dwa dni.