Napisał tak Sebastian Anioł, prezes zarządu InPost S.A. w liście do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary. A była to odpowiedź na pismo Naczelnej Rady Adwokackiej do ministra sprawiedliwości Borysa Budki. NRA pytała w nim o prawidłowość i bezpieczeństwo doręczania sądowej i prokuratorskiej korespondencji pocztowej po zawieszeniu wykonywania umowy między spółkami Polska Grupa Pocztowa i InPost a RUCH S.A.
Prezes InPostu zapewnia, że firma dokonała wszelkich starań aby zadbać o bezpieczeństwo korespondencji, sprawne wydawanie korespondencji już awizowanej oraz prawidłowy zwrot korespondencji awizowanej, a nie odebranej do nadawcy.

Treść listu>>>