Działania mające na celu włączenie KSTW do struktur GWW zainicjowano jeszcze na przełomie 2010 i 2011 roku. W wyniku fuzji nowymi wspólnikami GWW zostali czterej radcowie prawni: mec Karol Kuch, mec Michał Sękowski, mec. Katarzyna Taczanowska-Wileńska oraz mec Katarzyna Kudlak. Ponadto do zespołu GWW dołączyli aplikanci i prawnicy KSTW.
Prawnicy KSTW specjalizują się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym, w szczególności zagadnieniach dotyczących łączenia, podziału i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz transakcjach typu M&A, obsłudze funduszy typu private equity oraz transakcjach wykonywanych w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi. Posiadają także rozległe doświadczenie w zakresie prawa autorskiego i farmaceutycznego oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów anglo- i niemieckojęzycznych.
Dzięki fuzji GWW wzmocni praktykę w zakresie transakcji na rynku publicznym, zaś w niedalekiej przyszłości uruchomi biznesowy serwis dedykowany firmom polsko- niemieckim.
– „Fuzja z KSTW zapewnia możliwość świadczenia przez GWW w pełnym wymiarze usług w nowym niezwykle interesującym obszarze, jakim są zagadnienia prawnoautorskie w aktywności operatorów telekomunikacyjnych. W wyniku rewolucji cyfrowej i konwergencji mediów wyraźna jest tendencja do coraz większej obecności contentu prawnoautorskiego w produktach oferowanych przez operatorów. To zjawisko jeszcze wzrośnie wraz z popularyzacją urządzeń mobilnych takich jak smartfony czy tablety.
- Połączenie kompetencji GWW w zakresie obsługi sektorów regulowanych oraz podmiotów z branży TMT z potencjałem nowego partnera oznacza pełen zakres komplementarnych usług prawniczych, w tym również specjalistyczną obsługę korporacyjną i transakcji na rynku publicznym. Właśnie w tych obszarach spodziewamy się największych efektów synergii – mówi mecenas Piotr Woźny, wspólnik zarządzający GWW.
Radca prawny Karol Kuch dodaje, że klientom obcojęzycznym kancelaria zapewni merytotyczna obsługę zwłaszcza w zakresie upubliczniania spółek i funkcjonowania grup kapitałowych.