W czwartek 18 października 2012 w Białymstoku powstała nowa Rada Okręgowa Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Na zebraniu założycielskim z udziałem wiceprzewodniczącego prezydium Jacka Skały wyłoniono organy statutowe – Radę Okręgową  oraz Komisję Rewizyjną.  Nasza nowa Rada jest 38 organizacją oddziałową ZZPiPP RP. Związek zawodowy na swojej stronie internetowej zaprasza prokuratorów i urzędników z okręgu białostockiego do wstępowania w szeregi zwiazku.

Źródło: ZZPiPP