Do kancelarii Grynhoff Woźny i Wspólnicy dołączył nowy wspólnik zarządzający. Mec. Tomasz Maliński będzie rozwijał w kancelarii departament rynków kapitałowych i fuzji i przejęć. Jednocześnie kancelaria zmieniła nazwę na Grynhoff Woźny Maliński.

Kancelaria postanowiła wzmocnić praktykę w zakresie transakcji na rynku kapitałowym oraz M&A (tj. fuzji i przejęć). Według Piotra Woźnego, wspólnika zarządzającego w kancelarii biznes rozwija się w taki sposób, w jaki prowadzą go jego liderzy. - Kancelaria opierała się dotychczas na czterech mocnych filarach - prawo branży TMT, rynków regulowanych, obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego, prawo podatkowe - które miały swoich liderów. Praktyka w zakresie transakcji na rynku kapitałowym oraz M&A pozostawała niezagospodarowana. Znaleźliśmy więc partnera, który będzie liderem tej specjalizacji. Ponadto, osoba z przeszłością w organizacjach międzynarodowych, może wzbogacić naszą strukturę o nową jakość w zakresie zarządzania firmą i relacjami z klientem oraz pozwoli skupić się na innych niż dotychczas obszarach działalności. Spojrzenie z zewnątrz pozwala też dostrzec nowe, niezidentyfikowane dotychczas szanse rozwoju - mówi Piotr Woźny.

Kancelaria chce uporządkować wewnętrzną strukturę. Docelowo ma powstać system zrządzania działalnością kancelarii, tak by wspólnicy mogli skupić się wyłącznie na pracy merytorycznej na rzecz klientów.  Główni wspólnicy będą odpowiadać za strategię firmy. Podlegać im będą młodsi wspólnicy odpowiedzialni za bieżącą działalność kancelarii.

Tomasz Maliński, radca prawny
Specjalizuje się w transakcjach korporacyjnych i finansowania przedsięwzięć gospodarczych. W ramach swojej praktyki prawniczej był zaangażowany w liczne transakcje prywatyzacyjne, transakcje typu joint venture oraz fuzje i nabycia. Jest również zainteresowany problematyką własności intelektualnej (w zakresach takich jak prawo autorskie, znaki towarowe, nieuczciwa konkurencja) oraz nowych technologii (w szczególności, projekty outsourcingowe, transfery technologii, wdrażanie systemów IT, licencjonowanie programów komputerowych czy też spory dotyczące domen internetowych). Wspólnik koordynujący praktykę korporacyjną Kancelarii. W latach 1992-2005 pracował jako starszy prawnik w warszawskim i londyńskim biurze Allen&Overy. Następnie, prowadził własną praktykę prawniczą, jednocześnie współpracując z Kancelarią Grynhoff Woźny i Wspólnicy. W roku 2007 przystąpił do Kancelarii jako jej wspólnik zarządzający oraz komplementariusz. Jednocześnie Kancelaria zmieniła nazwę na Grynhoff Woźny Maliński. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992), wpisany w 1995 roku na listę radców prawnych. Studiował również (tytuł LL.M.) na wydziale prawa Uniwersytetu w Cambridge (St. Johns College), na którym był stypendystą rządu brytyjskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

(Źróło: KW/GP/GWW)