Od stycznia 2009 roku osoby niewidome i słabowidzące mają już do dyspozycji ponad 150 lektur szkolnych wydanych w formie umożliwiającej im samodzielną ´lekturę´ tekstów literackich.

"Czytamy słuchając" to profesjonalne nagrania tekstów literackich ze zbiorów szkolnej biblioteki internetowej Wolne Lektury dostępne na wolnej licencji Creative Commons.
Celem projektu jest stworzenie biblioteki lektur szkolnych w formie audiobooków dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących [pomoc merytoryczną świadczy Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach].

Nagrania realizują przede wszystkim znani aktorzy i reżyserzy młodego pokolenia związani ze Stowarzyszeniem Twórców Sztuk Wszelkich im. S. I. Witkiewicza [m.in. Roma Gąsiorowska, Leszek Żurek, Paweł Paprocki, Gosia Kozera]. W ramach projektu powstało już ponad 150 audiobooków tekstów literackich, które wzbogaciły szkolną bibliotekę internetową Wolne Lektury.

Prawnikiem Pro Bono, sprawującym merytoryczną opiekę nad projektem "Czytamy Słuchając" jest Krzysztof Siewicz z Departamentu Własności Intelektualnej i Nowych Technologii Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński, doktorant Leiden University w Holandii, gdzie przygotowuje rozprawę poświęconą tematyce wolnego oprogramowania.

Krzysztof Siewicz