Jak podkreśla kancelaria, jest to największy jak dotychczas kredyt korporacyjny w polskiej walucie. Greenberg Traurig doradzał wcześniej Grupie Cyfrowego Polsatu przy emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN. Wyemitowane w lipcu obligacje wraz podpisanymi wczoraj kredytami posłużą do zrefinansowania całego obecnego zadłużenia Grupy.
Zawarta właśnie umowa kredytów zostanie wykorzystana w szczególności na spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów Cyfrowego Polsatu z 2014 r., spłatę całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytów Polkomtelu z 2013 r., spłatę całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych senior notes wyemitowanych przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu, Eileme 2 AB (publ) oraz finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych Grupy.
Jak informuje kancelaria, Greenberg Traurig doradzał w zakresie określenia struktury refinansowania istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu, która uwzględnia czasowe współistnienie nowych umów kredytowych oraz obligacji senior notes wyemitowanych w 2012 roku, jak również negocjacji nowych umów kredytowych Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu, dokumentów zabezpieczeń oraz powiązanych dokumentów finansowych.
- Jesteśmy szczęśliwi pracując dla Cyfrowego Polsatu i pomagając przy kolejnej już istotnej dla niego transakcji. Doradzaliśmy przy przejęciu Polkomtela przez Cyfrowy Polsat oraz przy kolejnych etapach rozwoju grupy. Teraz mieliśmy okazję wspomóc naszego klienta przy najbardziej skomplikowanym jak do tej pory refinansowaniu na polskim rynku, które przyniesie mu znaczące oszczędności – powiedział partner zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig Jarosław Grzesiak.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził partner zarządzający biura w Warszawie Jarosław Grzesiak oraz partner Andrzej Wysokiński, wspierani przez partnera lokalnego Aleksandra Janiszewskiego i prawników Paulinę Kimlę-Kaczorowską, Mateusza Koronkiewicza, Maję Gawrysiuk oraz Martynę Komorniczak. Ze strony biura w Londynie przy transakcji pracowała partner Emma Menzies wspierana przez prawnika Garego Bellinghama.


Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 1800 prawników obsługujących klientów w 37 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to 80 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce.