Jak poinformowano, pomiędzy Grupą BNP Paribas a Raiffeisen Bank International została zawarta umowa dotycząca nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska i następnie połączenia jej z Bankiem BGŻ BNP Paribas, spółką zależną Grupy BNP Paribas w Polsce.

Transakcja zostanie zrealizowana w drodze podziału Raiffeisen Bank Polska przez wydzielenie jego podstawowej działalności do Banku BGŻ BNP Paribas. Z działalności podstawowej wyłączony został portfel walutowych kredytów hipotecznych Raiffeisen Bank Polska oraz inne wybrane aktywa.
Wartość transakcji zakupu podstawowej działalności bankowej wraz z określonymi projektami digitalizacyjnymi została ustalona na 3,25 mld zł.

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała Grupie BNP Paribas w strukturyzowaniu transakcji i toczących się negocjacjach. Kancelaria będzie dalej wspierać Grupę BNP Paribas oraz Bank BGŻ BNP Paribas w procesie uzyskiwania zgód regulacyjnych oraz realizacji podziału przez wydzielenie. - Greenberg Traurig ma doskonałe relacje z Grupą BNP Paribas w Polsce, jak również poza granicami kraju. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z możliwości reprezentowania Grupy BNP Paribas w kolejnym przełomowym projekcie – powiedział Stephen Horvath, partner Greenberg Traurig w Londynie.Transakcja nadzorowana jest przez senior partnera Lejba Fogelmana, a prowadzona przez partnera Stephena Horvatha z londyńskiego biura Greenberg Traurig oraz partnera Łukasza Pawlaka.
W skład zespołu wchodzą ponadto: partnerzy Michał Fereniec, Ireneusz Matusielański, Robert Gago oraz Marek Kozaczuk, Partnerzy Lokalni Karolina Dunin-Wilczyńska, Anna Hałas Krawczyk oraz Tomasz Kacymirow, starsi prawnicy Małgorzata Paśnik, Maciej Pietrzak z londyńskiego biura Greenberg Traurig, Magdalena Zmysłowska, Wojciech Ostapowicz, Maciej Kacymirow, Ewa Tabor-Maciejewska, Radosław Pawluk oraz Piotr Smolarczyk i prawnicy Mateusz Śliżewski, Grzegorz Socha, Natalia Wołkowycka oraz Karolina Woronko.

Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w czwartym kwartale 2018 r. i uzależnione jest od ziszczenia się warunków zawieszających, właściwych zgód i decyzji KNF jak i pozostałych zgód regulacyjnych. Realizacja transakcji wzmocni pozycję Banku BGŻ BNP Paribas jako szóstego największego banku w Polsce.