Najbliższe spotkanie, które odbędzie się 9 września w Lublinie, jest już trzecim z cyklu. Spotkania mają na celu przybliżenie procesu upublicznienia spółki oraz korzyści wynikających z notowania na GPW, a także obowiązków związanych ze statusem spółki publicznej.
O udziale kancelarii prawnej w procesie przygotowania spółki do debiutu giełdowego opowie Maciej Owczarewicz - radca prawny w Kancelarii Gide Loyrette Nouel.
Więcej informacji na www.gpw.pl.

Maciej Owczarewicz