Stan spoczynku – jest gwarancją niezawisłości, perspektywą bezpieczeństwa dającą wolność w rozstrzyganiu spraw – uważa Jarosław Gowin. - Inny problem to potrzeba zmian w zakresie jego ustawowej konstrukcji. Wiem o tym od samych sędziów, którzy dostrzegają przypadki nadużywania tej instytucji i oceniają je negatywnie dodaje minister.
W kwartalniku „Na wokandzie” minister Gowin wylicza najważniejsze sprawy do załatwienia. Na dziś jest to przede wszystkim przekształcenie małych sądów w wydziały zamiejscowe oraz kontynuacja prac nad uproszczeniem procedur.
- Cel mojej kadencji to sprawny wymiar sprawiedliwości, który jednak nie zapomina o gwarancjach procesowych i godności stron – wyjaśnia minister.
Uważa, że zdrowy rozsądek podpowiada konieczność przeprowadzenia wielu fundamentalnych zmian. Muszą więc mieć one charakter strukturalny, ale też dać instrumenty pozwalające sędziom na bardziej efektywne prowadzenie procesów.
 więcej>>kwartalnik MS "Na wokandzie"