- Dodatni wzrost w tych wyjątkowo trudnych warunkach gospodarczych osiągnięto dzięki drobiazgowej dbałości o potrzeby klientów oraz zdecydowanemu dążeniu specjalistów zatrudnionych w firmach członkowskich do utrzymania najwyższych profesjonalnych standardów. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej nadal realizujemy naszą wizję kształtowania standardu jakości i nadal będziemy w nią inwestować - oświadczył Jim Quigley, Prezes Deloitte Touche Tohmatsu.

Deloitte nadal inwestuje znaczące kwoty w platformy technologii audytowej oraz w metodologię, a także w kształcenie swoich specjalistów, tak aby mogli spełniać oczekiwania klientów. Ponadto w roku podatkowym 2009 przeznaczono ponad 1 mld USD na inwestycje w innych obszarach. Obejmują one plany stworzenia Uniwersytetu Deloitte, ultranowoczesnej placówki edukacyjno-rozwojowej, dodatkowe inwestycje w wybrane rynki wschodzące i priorytetowe, a także transakcje strategiczne zrealizowane przez firmy członkowskie, w tym przejęcie niemal wszystkich aktywów działu obsługującego sektor publiczny w Bearing Point (USA) przez firmę członkowską Deloitte.

- Fachowców zatrudnionych w naszych firmach członkowskich na całym świecie łączy kultura współpracy i koncentracja na budowaniu zaufania klienta, stanowiące podstawę pracy zespołowej oraz osiągania wysokich standardów obsługi oczekiwanych przez rynek. Podstawą długoterminowego sukcesu jest nasz model działalności obejmujący światowej klasy obsługę audytorską, konsultingową i w dziedzinie doradztwa finansowego za pośrednictwem sprawnie działającej i rozbudowanej sieci firm członkowskich – dodał Jim Quigley.

Sumaryczny składany wzrost roczny w latach 2005-2009 (CAGR) wyniósł 9,4%, a w latach 2005-2008 14,7%.

Wzrost w regionie Azji i Pacyfiku wyrażony w walucie lokalnej wyniósł 7,6%. Już piąty rok z rzędu jest to region charakteryzujący sie najszybszym wzrostem. Wzrost firm członkowskich w Indiach, Australii i Japonii mierzony w walutach lokalnych wyniósł odpowiednio 29,9%, 11,5% i 11,3%. Europa, Bliski Wschód i Afryka oraz obie Ameryki wykazały odpowiednio wzrost o 2% i spadek o 1,3% wyrażony w walutach lokalnych. W kilku subregionach odnotowano wyjątkowo dobre wyniki. Afryka, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska z Karaibami odnotowały wzrost mierzony w walutach lokalnych o odpowiednio 21,3%, 15,6% i 13,7%.
Najszybciej rozwijającym się działem okazał się konsulting, który odnotował 7,3% wzrostu. Natomiast zarówno audyt, jak i doradztwo podatkowe utrzymały się na poziomie z poprzedniego roku, co odzwierciedla pogorszenie sytuacji gospodarczej. Usługi doradztwa finansowego odnotowały spadek o 6,1% w porównaniu z poprzednim rokiem, czego przyczyną był przede wszystkim znaczący spadek liczby fuzji i przejęć, widoczny na całym rynku.

- Globalizacja i szybkie tempo zmian stanowią zarówno źródło wyzwań, jak i wyjątkowych możliwości dla naszych klientów. Jestem pewien, że inwestując w nowe metody świadczenia usług i usprawniając procesy ułatwiające szybkie tworzenie zespołów odpowiednich fachowców spełniających oczekiwania klientów niezależnie od miejsca na świecie, nasze firmy członkowskie będą mogły jeszcze skuteczniej przyczyniać się do sukcesu naszych klientów – powiedział Jim Quigley.

Trudne warunki gospodarcze wymusiły na wielu firmach członkowskich korekty struktury kosztów, czasem obejmujące również reorganizację kadr, co nie przeszkodziło energicznemu poszukiwaniu talentów. W roku podatkowym 2009 do sieci Deloitte na całym świecie dołączyło ponad 40 000 fachowców. Obecnie poziom zatrudnienia wynosi około 169 000 pracowników na całym świecie, co stanowi 4,5% wzrostu w porównaniu do roku 2008.

(Deloitte/KW)