Ustawa nakłada na GDDKiA obowiązek wnoszenia opłat za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych. W przypadku dróg krajowych poza terenem zabudowanym gminy będą płacić za ich oświetlenie wyłącznie w określonych przypadkach. Chodzi o drogi wymagające odrębnego oświetlenia, które są przeznaczone do ruchu pieszych, rowerów lub są dodatkowymi jezdniami dróg krajowych do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 27 maja 2015 r., a prezydent podpisał ją 18 czerwca br.
Nowe przepisy weszły w życie 3 sierpnia 2015 r.

 


  Mariusz Swora,Zdzisław Muras
 
Prawo energetyczne. Komentarz