Kolejne miejsca zajęły Kraków, Nowa Sól, Piekary Śląskie, Wrocław, Stara Biała, Kołobrzeg i Przytoczna. Piętnastu innym jednostkom samorządu terytorialnego, przyznano wyróżnienia. Zarówno nagrodzeni jak i wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy potwierdzające spełnianie standardów „Przejrzystej strony BIP”.
Konkurs stanowił element akcji mającej na celu polepszenie stron BIP jednostek samorządu terytorialnego oraz wytworzenie standardów, których spełnianie znacząco ułatwiłoby korzystanie z Biuletynu. Na podstawie ankiet wypełnianych przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowano zestaw wytycznych dotyczących zarówno treści publikowanych informacji, jak również sposobu prezentacji danych.
Dobra strona Biuletynu Informacji Publicznej powinna zawierać adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu oraz numer NIP i REGON, wskazywać sposób przyjmowania i załatwiania spraw, stan ich realizacji i kolejność załatwiania lub rozstrzygania. Należy również zamieścić wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji, protokołów z posiedzeń i podjętych uchwał. Niezbędnym elementem jest także sprawnie działająca wyszukiwarka treści umieszczonych w BIP.
Pełna lista jednostek samorządu terytorialnego laureatów konkursu znajduje się tutaj>>>

Na podstawie: www.mswia.gov.pl

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad