W Europie Środkowo-Wschodniej w centrum uwagi pozostają projekty energetyczne. Polski rynek fuzji i przejęć jest prężny jeśli chodzi o wielkość transakcji i dominuje w regionalnej działalności poza Rosją. W pierwszym półroczu tego roku został odnotowany wzrost wartości transakcji o 52% w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Najbardziej aktywne sektory to: energetyczny, telekomunikacyjny, spożywczy i handlu detalicznego. Równocześnie rośnie zainteresowanie sektorem finansowym dzięki przeświadczeniu, że organy regulacyjne w całym regionie stają się coraz bardziej spokojne jeżeli chodzi o nowych uczestników tego sektora.

"Polski rynek fuzji i przejęć jest obecnie obok rosyjskiego najbardziej dynamiczny w regionie. W I półroczu 2011 r. odnotowaliśmy znaczący wzrost wartości transakcji spowodowany dużymi przejęciami o niespotykanej dotąd skali na polskim rynku. Sprzedaż Polkomtela jest jedną z największych i technicznie najbardziej skomplikowanych transakcji na rynku fuzji i przejęć od lat. Podobnie sprzedaż Emitela, która była największą transakcją z udziałem funduszu private equity w Polsce i Kamisu były transakcjami o rzadko spotykanej poprzednio skali." - komentuje Jarosław Iwanicki, partner w warszawskim biurze Allen & Overy.

Raport M&A Index przedstawia pełny obraz sytuacji na światowym rynku M&A. Jest on opatrzony komentarzem partnerów kancelarii Allen & Overy i poparty niezależnie zleconymi badaniami na temat liczby i wartości globalnych transakcji fuzji i przejęć w pierwszej połowie 2011 roku o wartości ponad 100 mln USD. Poniżej przedstawiamy najciekawsze spostrzeżenia raportu:

  • W I półroczu 2011 roku nastąpił 59% wzrost wartości i 15% wzrost liczby transakcji transgranicznych w porównaniu do I półrocza 2010 roku. Wzrost wartości i liczby krajowych przejęć i fuzji wyniósł odpowiednio zaledwie 9% i 3%, a transakcje transgraniczne stanowiły 52% wartości wszystkich transakcji w I połowie 2011 roku.
  • Sektor technologii mediów i telekomunikacji (TMT). Rynek TMT wykazuje zwiększoną aktywność. Rośnie zainteresowanie nabywców transakcjami strategicznymi, których siłą napędową są inwestycje i przejęcia w obszarach związanych z aplikacjami społecznościowymi, technologią cloud computing, półprzewodnikami dla urządzeń mobilnych i oprogramowaniem finansowym.
  • Usługi finansowe. Nadal brakuje dobrowolnych przejęć i fuzji w sektorze usług finansowych, a transakcje transgraniczne w Europie występują stosunkowo rzadko. Rynki, takie jak Bliski Wschód, Chiny, Daleki Wschód i Azja Południowa, mają środki, które mogłyby zainwestować, ale europejski sektor usług finansowych nie jest ich atrakcyjnym celem, gdy patrzy się na niego w kontekście szybko rozwijających się rynków, takich jak Brazylia czy Singapur.
  • Rynek private equity. Nabywcy na rynku private equity coraz częściej starają się udaremniać aukcje, negocjując możliwość dokładnego zbadania celu inwestycji czy okres wyłączności dla opracowania oferty. Sprzedający coraz chętniej zgadzają się na atrakcyjną (i możliwą do przeprowadzenia) transakcję w oparciu o prawo pierwokupu, jeśli można w ten sposób uniknąć potencjalnie żmudnego i czasochłonnego procesu sprzedaży aukcyjnej.
  • Sektor energii i surowców naturalnych. Niepewność dotycząca transakcji wynikająca ze zmian w regulacjach na rynkach rozwiniętych oraz ryzyka politycznego na rynkach wschodzących może osłabić aktywność w III i IV kwartale 2011 r. Utrzyma się popyt na aktywa w obszarach niekonwencjonalnych źródeł energii, takich jak gaz ziemny i łupkowy, których zaletą jest niska emisja dwutlenku węgla. Duże zasoby i stabilne ceny stymulują aktywność na tym rynku, choć węgiel nadal cieszy się popularnością, szczególnie wśród nabywców z Indii, gdzie stabilność dostaw jest nadal czynnikiem decydującym.
  • Firmy japońskie zaczęły poszukiwać możliwości rozmieszczenia swojej produkcji w różnych miejscach, w szczególności za granicą, aby zdywersyfikować w ten sposób ryzyko. Być może doprowadzi to do dalszego wzrostu liczby przejęć i fuzji, koncentrujących się na transakcjach zagranicznych.

Andrew Ballheimer, partner w dziale korporacyjnym kancelarii Allen & Overy w Londynie, stwierdził: "Otoczenie, w jakim dokonywane są transakcje, jest nadal trudne i nie ma wątpliwości, że niepewność wpłynęła na aktywność środowiska w ostatnich trzech miesiącach, po dobrym początku roku. Skłonność firm do dokonywania wrogich przejęć świadczy o sile rynku, na którym znajduje się ograniczona liczba podmiotów, które mogą być celem zainteresowania. To właśnie brak takich celów, szczególnie na rynkach krajowych, zmusza firmy do przekraczania granic w poszukiwaniu możliwości realizacji strategicznych lub przekształceniowych transakcji na dużą skalę."

Treść raportu ( .pdf )