Tej problematyce poświęcone było spotkanie przedstawicieli GIODO i Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które odbyło się 20 marca 2017 r.

Jak zauważa GIODO, każdy nawet bardzo amatorski dron może być wyposażony w urządzenie rejestrujące obraz. Wiele osób właśnie dla tego celu je kupuje i użytkuje. Szybki postęp w technice obrazowania już nawet dość tanim urządzeniom rejestrującym zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu. - Zatem latając dronem uzbrojonym w kamerę, bardzo łatwo uzyskać wysokiej jakości nagrania nie tylko z przestrzeni publicznej, ale także prywatnej. Co więcej, odbywa się to zazwyczaj bez naszej zgody, a często i wiedzy, co w prosty sposób może prowadzić do naruszania naszej prywatności - czytamy w opinii.

Według Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ze względu na coraz powszechniejsze wykorzystywanie dronów, przyjęcie odpowiednich rozwiązań prawnych szczegółowo regulujących korzystanie z tych urządzeń, w tym kwestie ochrony pozyskiwanych za ich pomocą danych osobowych, staje się coraz ważniejsze.

Podczas spotkania reprezentanci organu ochrony danych postulowali wprowadzenie zagadnień związanych z ochroną prywatności nie tylko do przepisów regulujących użytkowanie dronów, ale także do programu szkoleń umożliwiających uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie ich pilotowania. Podkreślono także potrzebę budowania świadomości możliwych zagrożeń w tym zakresie wśród wszystkich użytkowników dronów.

Uzgodniono, że wkrótce odbędą się kolejne spotkania służące wypracowaniu konkretnych propozycji rozwiązań w tym zakresie.