Jak informuje "Rzeczpospolita", 100 proc. spraw przypadających na jednego sędziego orzecznika w konkretnym wydziale konkretnego sądu załatwiać ma sędzia lub referendarz przydzielony wyłącznie do jednego wydziału.
Minimum 90 proc. spraw będzie musiał załatwić sędzia – członek kolegium sądu okręgowego mniejszego sądu, zastępca przewodniczącego wydziału liczącego do 15 sędziów oraz kierownik szkolenia i rzecznik prasowy w sądzie okręgowym, w którym orzeka mniej niż 200 sędziów.

Trzeci ustalony w regulaminie limit to 75 proc. dla członków kolegiów średnich sądów oraz rzecznik prasowy w sądzie apelacyjnym lub okręgowym, w którym orzeka nie mniej niż 200 sędziów.
Kolejny, 50 proc., dla przewodniczących wydziałów w małych sądach oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Minimum 30 proc. wpływu spraw orzekać mają sędziowie, asesorzy – przewodniczący wydziału liczącego powyżej 15 sędziów. Minimum 25 proc. wpływu na jednego sędziego załatwić będą musieli prezesi i wiceprezesi sądów, przewodniczący wydziałów powyżej 15 sędziów. I ostatnie minimum – 10 proc. – rzecznik dyscyplinarny.

Więcej>>

 


Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Agata Łukaszewicz