Konieczność prowadzenia pełnej rachunkowości jest jednym z najpoważniejszych utrudnień w prowadzeniu działalności przez organizacje pozarządowe.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21765/11) poinformowało, że rozważa uproszczenia w rachunkowości dla jednostek pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej i osiągających niski roczny przychód. Propozycję, która zakłada zwolnienie ich z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgłosiła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
Resort wskazał, że obecnie organizacje pozarządowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej stosują uproszczone zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu ministra finansów (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna