W apelu Fundacja wskazała negatywny wpływ stosowania art. 301 tureckiego kodeksu karnego na wolność słowa w Turcji. Utrzymywanie tego artykułu przeczy międzynarodowym standardom ochrony wolności słowa. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Dink przeciwko Turcji (skarga nr 2668/07) uznał, że skazanie dziennikarza na podstawie art. 301 kk w związku z jego tekstami nt.  rzezi ormian w 1915 r. przeczy standardom ochrony wolności słowa.
Trybunał wskazał, że "poszukiwanie prawdy historycznej stanowi nierozłączną część prawa do swobody wypowiedzi". Dodał on, że żadne ważne okoliczności społeczne nie uzasadniały skazania dziennikarza.