Z badania wynika, że firmy nadal niezbyt chętnie zatrudniają prawników. W 2009 r. odsetek przedsiębiorców, którzy deklarowali, że nie mają działu prawnego i nie zatrudniają prawników, wynosił 75 proc. Natomiast w tym roku takich firm było zaledwie o 1 proc. mniej. Tymczasem, jak podkreślają eksperci i praktycy, polski system prawny jest niejasny i skomplikowany. Mimo to, jak pokazał sondaż, jedynie 27 proc. dużych firm (powyżej 250 pracowników) zatrudnia prawnika, a 36 proc. ma dział prawny. Najgorzej, tak jak w roku poprzednim, wypadły małe firmy (od 10 do 49 pracowników). Aż 76 proc. spośród nich nie ma specjalistów zajmujących się obsługą prawną.
Zaskakiwać może także fakt, że wiele firm (37 proc.), mimo że zatrudnia więcej niż 250 pracowników, nie angażuje prawników. Badania pokazały więc, że zdaniem przedsiębiorców wiedza specjalistów z dziedziny prawa nie jest niezbędna do prowadzenia biznesu. Właściciele firm nie wyobrażają sobie za to sprawnego funkcjonowania firmy bez księgowych i kadrowych. Tylko 20 proc. spośród wszystkich firm nie zatrudnia księgowego lub nie ma działu księgowego. Z kolei na prowadzenie działalności bez fachowej pomocy kadrowych zdecydowało się 37 proc. przedsiębiorców. Co ciekawe, nie znalazła się w tym roku żadna duża firma, która zdecydowałaby się samodzielnie rozwiązywać problemy kadrowe.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się zatrudnić u siebie prawników, przyznają, że ich zespoły nie są zbyt liczne. Spośród przedsiębiorstw, które mają dział prawny, aż 41 proc. deklaruje, że zatrudnia nie więcej niż dwie osoby z wykształceniem prawniczym.

Źródło: Gazeta Prawna 6.12.2010.

Więcej za kilka dni na >>> e-kancelaria