Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, pomysł znalazł się w projekcie rozporządzenia w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną RP, a także sposobu i trybu uiszczania oraz wysokości opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez PG. Dokument ma być aktem wykonawczym do nowej ustawy o prokuratorii (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261). Część jej przepisów weszła w życie z początkiem nowego roku, pozostała natomiast – dotycząca m.in. taks – zacznie obowiązywać 1 lipca 2017 r.

– Przyjęte w rozporządzeniu stawki z tytułu wykonania zastępstwa za prowadzenie sprawy w pierwszej instancji są dwukrotnie wyższe od stawek wynikających z rozporządzeń regulujących opłaty za czynności radców prawnych i adwokatów. W przypadku spraw o wartości przedmiotu sporu do 1500 zł oraz powyżej 10 mln zł nawet więcej niż dwukrotnie – wskazuje Leszek Korczak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Anna Krzyżanowska