Od 1 stycznia przedsiębiorcy, którzy pomimo wezwania z urzędu nie dostarczą niezbędnej do zachowania wpisu dokumentacji, podlegają karze grzywny. Natomiast spółki, które w okresie do 1 lipca 2015 r. zostaną uznane za martwe, zostaną wyrejestrowane przez sąd rejestracyjny upoważniony do tego rodzaju działań bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Spółki nieprzerejestrowane mają czas na dopełnienie obowiązku przerejestrowania do końca 2015 r. Więcej>>>