Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmiany mają dostosować przepisy bhp do znowelizowanej ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przewiduje ona, że od 15 listopada tego roku każdy pracodawca samodzielnie decyduje o utworzeniu lub likwidacji palarni w firmie. Nie jest to już jego obowiązek.
Skoro wydzielenie palarni nie jest już obowiązkowe, a wymogi, jakie musi ona spełniać, są określone w ustawie, resort pracy chce usunąć dotychczasowe przepisy w tej sprawie zawarte w rozporządzeniu z 26 września 1997 r. Dlatego powierzchnia palarni nie będzie musiała wynosić co najmniej 4 mkw. Usunięty zostanie też przepis, który przewiduje, że na każdego pracownika najliczniejszej zmiany (korzystającego z tego pomieszczenia) powinno przypadać co najmniej 0,1 mkw. powierzchni palarni. Firma nie będzie musiała też zapewnić dziesięciokrotnej wymiany powietrza w takim miejscu w ciągu godziny. Wystarczy, że zainstaluje w nim wentylację mechaniczną.

Źródło: Gazeta Prawna