Redaktor naczelny "Palestry", zaangażowany w odkrywanie prawdy o Katyniu, zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Dokument, zrealizowany na zamówienie Naczelnej Rady Adwokackiej, nosi tytuł "Śpij, mężny". Opiekę merytoryczną nad filmem sprawowali adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. 

NRA przypomina przy okazji, że w tym roku także Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę nadania nazwy ulicy adw. Stanisława Mikke. Będzie się ona mieściła na Mokotowie nieopodal ulicy Czerniakowskiej, przy Sądzie Okręgowym, w którym się mieszczą m.in. wydziały gospodarcze.

Adwokat Stanisław Mikke (1947-2010) to zasłużony zarówno dla Adwokatury jak i Polski człowiek. Przez lata zaangażowany był w odkrywanie prawdy katyńskiej. Jako redaktor naczelny pisma „Palestra” propagował nieznane fakty historyczne oraz troszczył się o to, aby pamięć o wybitnych Polakach nie przeminęła.

Urodził się w 1947 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako prawnik początkowo wykonywał pracę prokuratora. Jednak na znak protestu wobec systemu w roku 1985 przeniósł się do Adwokatury i wpisał na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Był doskonałym adwokatem, mocno zaangażowanym w działalność samorządu zawodowego. W latach 1989-1993 był zastępcą redaktora naczelnego „Palestry”, a od 1993 roku jej redaktorem naczelnym. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1989-1992 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego, członkiem Komisji Informacyjno-Prasowej i rzecznikiem prasowym NRA, zastępcą przewodniczącego Komisji Prasowej ds. „Biuletynu ORA” (1992-1995), w latach 1992-1998 przewodniczącym Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w Warszawie oraz wieloletnim członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera. Za swoją wybitną działalność dla Adwokatury w 1995 roku odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym. W latach 1997-2001 był sędzią Trybunału Stanu.