Jak dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna" z dwóch niezależnych źródeł, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z generalnym inspektorem ochrony danych osobowych przymierzają się do wszczęcia postępowań wyjaśniających. Te zaś – jak twierdzą eksperci – najprawdopodobniej doprowadzą do stwierdzenia licznych nieprawidłowości i zobowiązania Facebooka do wprowadzenia zmian. A być może także do ukarania spółki prowadzącej ten najpopularniejszy na świecie portal społecznościowy.

Niemiecki Bundeskartellamt jest w trakcie postępowania przeciwko Facebookowi. Kluczowy zarzut: nadużywanie pozycji dominującej poprzez gromadzenie ogromnej liczby danych osobowych. – Nie wykluczamy podjęcia działań podobnych do prowadzonych obecnie przez naszych odpowiedników np. w Niemczech – przyznaje rzeczniczka prasowa UOKiK Małgorzata Cieloch.

Jak dodaje, do urzędu zgłaszają się użytkownicy portalu, którzy sygnalizują problemy. Chodzi przede wszystkim o liczbę gromadzonych przez Facebook informacji oraz nieprecyzyjne wskazanie celów i sposobów przetwarzania i udostępniania tych danych podmiotom trzecim.
W podobnym tonie wypowiada się reprezentująca GIODO Małgorzata Kałużyńska-Jasak. – Kwestie danych osobowych milionów użytkowników w oczywisty sposób budzą nasze zainteresowanie. I wiele wątpliwości, ze względu na różnorodność udostępnianych danych, liczbę ich odbiorców oraz zagrożenia z tym związane – wskazuje rzeczniczka GIODO. Więcej>>

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autorzy: Patryk Słowik, Jakub Styczyński