Zespół Prawa własności intelektualnej, mediów i nowych technologii Hogan Lovells ma bogate doświadczenie w sprawach związanych z ochroną znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych oraz praw autorskich. Doradza przy wdrażaniu skomplikowanych systemów komputerowych oraz licencjonowaniu programów komputerowych, a także transferze technologii. Zajmuje się także zagadnieniami ochrony danych osobowych, w tym w związku z umowami outsourcingu.