- Rok 2009 będzie przełomowym, ze względu na wejście w życie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, dzięki temu polska gospodarka łatwiej upora się ze spowolnieniem gospodarczym – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas IX Szczytu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Szczyt zorganizowany przez Ministerstwo Gospodarki oraz City & Financial Conferences odbył się 6 maja br. w Warszawie.

Wiceminister podkreślił, że głównym celem funkcjonowania PPP jest współpraca prywatnych firm i instytucji publicznych. – Ministerstwo Gospodarki dokłada wszelkich starań, aby stworzyć przyjazny klimat dla budowania dobrych relacji między nimi. Chcemy, aby PPP było wspólną formułą współpracy, w której obie strony wnoszą zaangażowanie i uzyskują wymierne zyski – dodał wiceszef resortu.

Zauważył, że PPP, mimo dużego zainteresowania, nadal potrzebuje dobrych wzorców. – Korzystając z przykładów, które bardzo dobrze sprawdzają się w wielu innych krajach, Polska może osiągnąć ogromne korzyści w rozwoju sektora publiczno – prywatnego. Ten rok chcemy poświęcić na promocję, upowszechnienie i edukację zarówno decydentów, jak i przedsiębiorców – wyjaśnił wiceminister.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk zwrócił uwagę, że dzięki inwestycjom w ramach PPP oddano już 95 km autostrad oraz 175 km dróg ekspresowych i obwodnic. - Podpisaliśmy również umowy na realizację kolejnych 780 km dróg. Wierzę, że dzięki kolejnym rozwiązaniom, PPP będzie się w Polsce efektywnie rozwijać – dodał minister Grabarczyk.  Zdaniem wiceministra finansów Dariusza Daniluka, PPP może skutecznie przyspieszyć i obniżyć koszty związane z licznymi inwestycjami. - Najlepszym tego przykładem są przygotowania do organizowanych w Polsce Euro 2012 – podkreślił.

(Źródło: MG/KW)