Według sondażu 62 procent osób w Unii Europejskiej podaje tylko niezbędne informacje, by chronić swoją tożsamość, natomiast 75 proc. chce mieć możliwość usuwania informacji osobowych online w dowolnym momencie, czyli korzystać z tzw. „prawa do bycia zapomnianym”. Wyrażane jest również zdecydowane poparcie dla działań na szczeblu UE: 90 proc. badanych pragnie korzystać z tych samych praw do ochrony danych w całej Europie.
Badanie pokazuje, że 60 proc. z Europejczyków, którzy korzystają z internetu (40 proc. wszystkich obywateli UE), kupuje lub sprzedaje rzeczy online oraz korzysta z portali społecznościowych. Na stronach tych ujawniają oni swoje dane osobowe, w tym informacje biograficzne (prawie 90 proc. badanych), informacje o swoim otoczeniu (prawie 50 proc.) oraz informacje szczególnie chronione (prawie 10 proc.). 70 proc. wyraziło obawy co do tego, w jaki sposób firmy korzystają z tych danych, oraz uważa, że ma jedynie częściową, jeśli w ogóle jakąś, kontrolę nad własnymi danymi. 74 proc. pragnie, by gromadzenie i przetwarzanie ich danych w internecie wymagało ich wyraźnej zgody.
Jak przypomina Komisja Europejska w komunikacie, wyniki ankiety zostały podane w okresie, w którym Bruksela przygotowuje się do reformy unijnych przepisów o ochronie danych. Ma ona na celu ochronę danych osobowych we wszystkich dziedzinach polityki, w tym w zakresie egzekwowanie prawa, równocześnie zaś zmniejszanie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw i zapewnienie swobodnego przepływu danych w UE. Komisja ma zamiar przedłożyć konkretne projekty przed końcem roku.
4 listopada 2010 r. komisja przedstawiła strategię wzmocnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony danych. Ma ona na celu ochronę danych osób fizycznych we wszystkich dziedzinach polityki, w tym w zakresie egzekwowanie prawa, równocześnie zaś zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw i zapewnienie swobodnego przepływu danych w UE. Komisja wykorzysta ten przegląd realizowanej polityki, a także wyniki konsultacji społecznych do rewizji unijnej dyrektywy o ochronie danych (95/46/WE) z 1995 r.
Prawo do ochrony danych osobowych zostało jednoznacznie uznane w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w traktacie lizbońskim. Artykuł 16 traktatu (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) stanowi podstawę prawną dla przepisów o ochronie danych odnośnie do wszystkich działań mieszczących się w zakresie prawa UE.

Źródło: euractiv.pl