Wstępny raport przygotowany przez europosła Georgesa Bacha (Luksemburg, EPL) został zaprezentowany na wczorajszym posiedzeniu TRAN. Członkowie komisji ze wszystkich frakcji parlamentarnych wyrazili swoje poparcie dla tego projektu.

Raport zawiera propozycje uzupełnienia i rozszerzenia obecnie obowiązującego prawodawstwa, które jest określane jako "niepełne i niesatysfakcjonujące" dla klientów. Bach sugeruje wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych oraz informowanie ich o ich prawach, by zmniejszyć obawy przed angażowaniem się w długie i kosztowne procedury prawne.

"Obecnie tylko 2 proc. z pasażerów, którym przysługuje odszkodowanie, uzyskuje je. Pozostali wycofują się z obawy przed wysokimi kosztami prawnymi" powiedział Bach w trakcie debaty. Skrytykował również propozycję Komisji Europejskiej (KE), która zainicjowała procedurę legislacyjną w kwestii praw pasażerów linii lotniczych. Propozycja ta, według Bacha, nie poprawia praw pasażerów "w żadnym istotnym stopniu" w porównaniu z chwilą obecną – a czasem wręcz przeciwnie.

Jako przykład Bach zauważył, że KE zaproponowała wydłużenie długości opóźnienia lotu uprawniającej do odszkodowania z trzech do pięciu godzin na połączeniach krótkich, a z dziewięciu do dwunastu – na długich. Bach uznał te zmiany za "niedopuszczalne" i przedstawił poprawki przywracające dotychczas obowiązujące wartości, czyli odpowiednio trzy i dziewięć godzin. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z 2009 r. wspiera to podejście. Bach dodał również, że trzy godziny opóźnienia powinny uprawniać pasażerów do 300 euro odszkodowania.

Inne zmiany zaproponowane przez Bacha w jego wstępnym raporcie to, między innymi, lepsza definicja "nadzwyczajnych okoliczności", używana przez linie lotnicze jako uzasadnienie odmowy wypłaty odszkodowań. Bach uważa, że jedynymi okolicznościami zwalniającymi linie lotnicze z wypłaty odszkodowań powinny być "nadzwyczajne warunki meteorologiczne" (np. wybuch wulkanu na Islandii w 2011 r.) i zrobienie przez linie lotnicze wszystkiego, co możliwe z technicznego punktu widzenia, by lot się odbył.

Bach domaga się również większej przejrzystości warunków sprzedaży biletów na stronach internetowych przewoźników, jak również rozluźnienia przepisów co do bagażu podręcznego. Bach chciałby, by zakupy z lotniskowych sklepów wolnocłowych czy drobne przedmioty osobiste, jak na przykład parasolka, nie były wliczane do żadnych limitów.

Europosłowie wsparli raport Bacha. Jedynym wyjątkiem byli europosłowie z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), których przedstawicielka Jacqueline Foster sprzeciwiała się zmianom w limitach czasowych na odszkodowanie oraz przepisom dotyczącym bagażu podręcznego. Foster mówi, że o tych sprawach przewoźnicy powinni decydować sami.

Europosłowie mają czas na wprowadzenie poprawek do projektu do 3 października. 14 listopada poprawki zostaną przegłosowane przez TRAN. Ze strony Rady, ministrowie transportu państw członkowskich omówią tę sprawę na spotkaniu 10 października. PE liczy na osiągnięcie konsensusu z Radą przed listopadową sesją plenarną.

Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 19 września 2013 r.