W prokuraturach w czasie Euro 2012 w miastach rozgrywek piłkarskich będzie rozszerzona obsada: zamiast jednego – trzech dyżurujących prokuratorów – informuje Jacek Skała, prokurator krakowski.
Chuligani stadionowi będą poddani procedurze przyspieszonej, która wprowadziła ustawa z 31 sierpnia 2011 roku i sąd będzie mógł stosować tzw. tryb odmiejscowiony.
W czasie konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Sędziów „Iustitia” w środę, w siedzibie Wydawnictwa C.H. Beck, sędziowie i prokuratorzy zaznaczyli, że nie często będzie się sądzić sprawców zajść bezpośrednio na stadionach, gdyż prawo nie jest precyzyjne. Tryb ten może mieć zastosowanie wyłącznie w I instancji. Ale problem nie w tym, lecz w możliwościach praktycznych osadzenia np. pijanego sprawcy bójki stadionowej.
- Najpierw trzeba będzie sprawcę zawieść ze stadionu na komendę, przesłuchać albo zawieść do izby wytrzeźwień. A następnie z komisariatu policji przetransportować do prokuratury, z prokuratury na stadion – wyjaśniał Jacek Skała.
Zdaniem prok. Skały lepiej, aby chuligan od razu znalazł się w prokuraturze.
We Wrocławiu i Gdańsku stadiony są przygotowane na telekonferencje i rozprawy odmiejscowione, lecz sędziowie podchodzą do problemu z dużym dystansem.
Jak twierdzi sędzia Michał Bukiewicz z Sądu Rejonowego  Warszawa Praga-Południe tryb przyspieszony będzie się stosować głównie do cudzoziemców. Z tym, że nie jest możliwe łączenie postępowań o wykroczenie z postępowaniem o przestępstwo (np. zakrywanie twarzy i kradzież kieszonkowa) Jedno bowiem podlega kodeksowi wykroczeń, a drugie – kodeksowi postępowania karnego. I wtedy sędzia będzie mógł, w drugim wypadku – osądzić sprawcę w trybie zwykłym.